DOC . CAMERA

Młodzieżowy Festiwal Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych


Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

o DOC . CAMERA


I Ogólnopolski Festiwal Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych DOC.Camera to pierwsza tego rodzaju uczniowska inicjatywa w Łomży. Powstała ona z myślą o młodych miłośnikach sztuki filmowej, którzy nie tylko oglądają filmy, ale i je tworzą. W Festiwalu mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z całej Polski realizujący filmy dokumentalne (maksymalnie dziesięciominutowe). Po wstępnej selekcji filmów nadesłanych na I FKAFD dziewięć z nich zostanie wyświetlonych podczas Gali Finałowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Podczas Gali Jury Główne w składzie: Piotr Domalewski, Aleksander Pietrzak oraz Ewa Jastrzębska wybierze i nagrodzi trzy najlepsze filmy. Serdecznie zapraszamy wszystkich amatorów sztuki filmowej do nadsyłania swoich dzieł filmowych!

Regulamin festiwalu

JURY

Piotr Domalewski - Zdjęcie

Piotr Domalewski


urodzony w Łomży, reżyser, scenarzysta i aktor Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni za „Cichą noc” (debiut pełnometrażowy), autor uznanych filmów krótkometrażowych takich jak: „60 kilo niczego”, „Obcy”, „Złe uczynki”. Aktualnie pracuje nad filmem o zespole Bajm.
Aleksander Pietrzak - Zdjęcie

Aleksander Pietrzak


Urodzony w Płocku, reżyser, scenarzysta i aktor. Nagrodzony w Giżycku i Koszalinie za debiutancką komedię „Juliusz”, autor uznanych filmów krótkometrażowych takich jak: „Mocna kawa nie jest taka zła” oraz „Ja i mój tata”. Właśnie skończył prace nad serialem „39 i pół tygodnia”. Uwielbia również klasyczne kotlety schabowe i sadzone jajka.
Ewa Jastrzębska - Zdjęcie

Ewa Jastrzębska


urodzona w Łomży, kierownik produkcji filmowej i producent, Dyrektor ds. Produkcji Studia Munka. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Pracowała przy filmach: „Kurier”, „Cicha noc”, „Jestem mordercą”, „Jack Strong”, „U Pana Boga za miedzą” i wielu innych.

ZGŁOSZENIA I WYNIKI

Zgłoszenie filmu do Festiwalu jest bezpłatne. Filmy do konkursu mogą zgłaszać uczniowie szkół średnich (w wieku od 15 do 20 lat). W przypadku osób niepełnoletnich, wraz ze zgłoszeniem należy złożyć zgodę jednego z rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik zgody). Zgłaszać filmy do udziału w Festiwalu można poprzez przesłanie drogą elektroniczną linku do filmu zamieszczonego w serwisie YouTube, Vimeo lub podobnym serwisie internetowym wraz z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną Kartą Zgłoszenia. Termin nadsyłania filmów upływa 31 stycznia 2020 r. O dochowaniu terminu decyduje data wysłania e-maila z linkiem do filmu wraz z wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną Kartą Zgłoszenia na adres: doc.camera.lomza@gmail.com Autorzy dziewięciu filmów wytypowanych do Konkursu Głównego zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo i telefonicznie w ciągu miesiąca od upłynięcia terminu nadsyłania zgłoszeń. Lista Filmów Zakwalifikowanych będzie udostępniona również na Facebooku. Podczas Gali Finałowej zostaną nagrodzone trzy filmy. Gala Finałowa odbędzie się w marcu 2020 roku. Lista filmów nagrodzonych będzie również udostępniona na Facebooku.


PLIKI DO POBRANIA
ZGODA RODZICÓW KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONTAKT


I Liceum Ogólnoksztąłcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

Ul. Bernatowicza 4,18-400 Łomża

Organizatorzy:

Anna Adamiak tel. 501596514
Karolina Alicka

Adres mailowy: doc.camera.lomza@gmail.com

Wszelkie prawa zastrzeżone - DOC. Camera 2019